Chiều 31/3, Bộ Giáo dục và đào tạo công bố 13 đề thi mẫu của 8 môn (Ngoại ngữ có 6 đề minh họa khác nhau) kỳ thi THPT đất nước 2015 giúp thí sinh làm quen.

8 môn có đề thi minh họa

nhằm mục đích tạo thuận tiện cho thí sinh dự thi, Bộ Giáo dục ra mắt những đề thi minh họatrong kỳ thi THPT giang sơn, đi kèm theo đáp án để giáo viên và học sinh tìm hiểu thêm. các đề thi minh họa sẽ không còn đc sử dụng làm đề thi bắt đầu, nhưng qua đó học viên sẽ hình dung đc mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

==>> Xem thêm trung tâm gia sư giỏi :   gia sư môn hóa lớp 8

Kỳ thi THPT nước nhà năm 2015 đc xây dựng trên cơ sở phục vụ mục đích tổ chức thi để xét xuất sắc nghiệp và xét tuyển vào đại học, Cao Đẳng. nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

 

  • Có 13 đề thi minh họa trong 8 môn thi.

 

 

Điểm lưu ý trong đề thi minh họa

Đề thi minh họa kỳ thi THPT non sông đưa ra nhu yếu ở 2 mức độ cơ bản và nâng cấp, tương tự đề thi giỏi nghiệp THPT & tuyển sinh đại học, Cao Đẳng năm 2014. Trong đó, tỷ lệ điểm giành cho mức độ cơ bản chiếm khoảng 60% tổng số điểm & cho mức độ cải thiện chiếm khoảng 40% tổng số điểm để đảm bảo phân loại đc chuyên môn của sỹ tử.

thí sinh nên cân nhắc để ý trong đề thi minh họa để làm bài được rất tốt.

Đề thi ra theo hướng định hình năng lực người học, tăng cường những câu hỏi vận dụng kỹ năng, giảm nhu yếu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Đề thi những môn khoa học xã hội liên tục ra theo hướng mở.

Về hình thức, đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: phần đọc hiểu và phần làm văn; Trong đó Xác Suất điểm giành riêng cho phần đọc hiểu chiếm khoảng 30% tổng số điểm. Đề thi các môn Ngoại ngữ có 2 phần: phần viết và phần trắc nghiệm; Trong số đó tỷ lệ điểm dành cho phần viết chiếm khoảng 20% tổng số điểm.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng