72a8618120.png

Cơ sở Trường Đại học Nội mùa Hà Nội tại TP HCM tường báo tuyển chọn đổ đại học, cao đẳng hệ chính quy học tại TP HCM năm 2017. Dưới đây là các ngành, mã ngành, tổ ăn nhập khoa và dự toan chỉ tiêu xét tuyển chọn:

Trình trên dưới Đại học:

STT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ ăn nhập khoa xét tuyển chọn Điểm dấn hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn theo KQ thi THPT Quốc gia Dự kiến chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển chọn
Tổng số phận Trong đấy
Xét theo KQ thi THPT QG Xét tuyển chọn học bạ
01 Luật 52380101S C00, D01, A00, A01 15,5 35 20 15
02 Quản lý nhà nác 52310205S C00, D01, A00, A01 15,5 35 20 15


Trình trên dưới Cao đẳng:

STT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ ăn nhập khoa xét tuyển chọn Điểm dấn hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn theo KQ thi THPT Quốc gia Dự kiến chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển chọn
Tổng số phận Trong đấy
Xét theo KQ thi THPT QG Xét tuyển chọn học bạ
01 Văn thơ dại hành chính 6320301S C00, D01, D14, D15 8 40 20 20
02 Lưu tích tụ 6320305S C00, D01, D14, D15 8 40 20 20
03 Quản lý văn hóa 6340436S C00, C20, D01, D15 8 40 20 20
04 Dịch mùa pháp lý 6380201S C00, D01, A00, A01 8 40 20 20

Ghi chú:Bảng quy đánh tráo mã tổ ăn nhập khoa và tổ ăn nhập khoa xét tuyển chọn

Mã tổ ăn nhập A00 A01 C00 D01 C20 D14 D15
Tổ ăn nhập khoa Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lý,GDCD Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
co-so-dh-noi-vu-ha-noi-tai-tp-hcm-tuyen-đổ-dai-hoc-nam-2017

Trường xét tuyển chọn theo hai phương thức, tợ ra kết quả thi THPT Quốc gia và kết quả học tập niên học tìm kiếm 12 (tính theo học bạ).

Phương thức xét tuyển chọn theo kết quả thi THPT nhà nác 2017:

Thí đổ cần tốt nghiệp kỳ thi THPT, chấm mức tổ ăn nhập khoa thi hiệp đồng đề nghị mức nhà dài và chả có khoa thi nào là dưới hai chấm.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn gồm Phiếu đăng ký xét tuyển chọn (Theo mẫu ta mức Trường Đại học Nội mùa Hà Nội); Bản photo tiến đánh tiến đánh chứng Giấy tiến đánh chứng thực kết quả thi; Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hay giấy tiến đánh chứng thực tốt nghiệp THPT; Giấy tiến đánh chứng thực ưu tiên (nếu có); hai bì thơ dại dán tem ghi rõ địa chỉ, số phận điện thoại giao tường mức người dấn.

Phương thức xét tuyển chọn theo kết quả học tập năm tìm kiếm 12:

Với trình trên dưới đại học, thí đổ cần tốt nghiệp THPT từ bỏ năm 2013 tang lại đây; hạnh kiểm tìm kiếm 12 đạt từ bỏ loại khá tang lên và có tổng chấm nhàng nhàng niên học tìm kiếm 12 mức ba khoa chọc tổ ăn nhập khoa xét tuyển chọn đạt từ bỏ 18 chấm tang lên.

Với trình trên dưới cao đẳng, thí đổ cần tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm tìm kiếm 12 đạt từ bỏ loại khá tang lên và có tổng chấm nhàng nhàng niên học tìm kiếm 12 mức ba khoa chọc tổ ăn nhập khoa xét tuyển chọn đạt từ bỏ 15 chấm tang lên.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn gồm Phiếu đăng ký xét tuyển chọn (Theo mẫu ta mức Trường Đại học Nội mùa Hà Nội); Bản photo tiến đánh tiến đánh chứng học bạ THPT; Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hay giấy tiến đánh chứng thực tốt nghiệp THPT; Giấy tiến đánh chứng thực ưu tiên (nếu có); hai bì thơ dại dán tem ghi rõ địa chỉ, số phận điện thoại giao tường mức người dấn.

Lịch dấn hồ sơ xét tuyển chọn đợt hai từ bỏ ngày 24/8 tới 5/9. Đợt ba dài sẽ tường báo cụ thể sau.

Thí đổ nạp giấy báo kết quả thi hay hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn trực tiếp hay qua đường bưu điện. Địa chỉ: Cơ sở Trường Đại học Nội mùa Hà Nội tại TP HCM Số 181 Lê Đức Thọ, hát tuồng 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3895 2372 – (028) 3984 9838, Fax: (028) 3894 0475.

Khu liên hợp Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP HCM.

Khu liên hiệp Cơ sở Trường Đại học Nội mùa Hà Nội tại TP HCM.

Trường thực hành chính sách ưu tiên trong suốt tuyển chọn đổ theo quy toan mức Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao trên dướing Thương binh và Xã họp.

Trường đáp ứng nhu cầu ở nội trú cho đổ hòn, gian ở khép kín, thứ tự an toàn, có điều kiện xuôi nướu xuể đổ hoạt văn hóa, văn nghệ, đoàn luyện thể chất và cạc hoạt trên dướing khác. Đặc bặt, dài miễn phí đơn năm tiền ở nội trú ký túc xá.

Sân ký túc xá của trường.

Sân ký túc xá mức dài.

Ngoài tuyển chọn đổ hệ cao đẳng chính quy, Cơ sở Trường Đại học Nội mùa Hà Nội tại TP HCM đang tuyển chọn đổ cạc hệ dưới đây:

Hình thức đào tạo Ngành đào tạo
Đại học nhỡ tiến đánh nhỡ học (4 năm) – Đại học Luật

– Đại học Quản trừng phạt nhân tiến đánh

– Đại học Quản trừng phạt văn gian
Đào tạo liên tường – Từ Trung gấp lên Cao đẳng

– Từ Trung gấp lên Đại học

– Từ Cao đẳng lên Đại học
Đào tạo thạc sĩ – Ngành Lưu tích tụ học
Các tìm kiếm bồi bổ – Nghiệp mùa Quản lý nhà nác ngạch cán sự

– Nghiệp mùa Quản lý nhà nác ngạch chuyên hòn

– Nghiệp mùa Quản lý nhà nác ngạch chuyên hòn chính

– Chức danh quản lý lãnh đạo gấp gian

– Sơ gấp Văn thơ dại Lưu tích tụ

– Các tìm kiếm đào tạo, bồi bổ nghiệp mùa văn thơ dại lưu tích tụ, nghiệp mùa văn gian…
Tư cuốn du học nác ngoài – Đưa học trò đi du học tại cạc nác Nhật, Pháp, Hà Lan…

– Phối ăn nhập đồng cạc địa phương đeo cán bộ, tiến đánh chức, nhân hòn đi học tập, bồi bổ chuyên khoa nghiệp mùa.

Sinh hòn tốt nghiệp cao đẳng đặng học liên tường lên đại học tại cơ sở. Tìm hiểu thêm tường báo đi dài tại website.

Thế Đan