fb629838d6.jpeg

Cuối thế kỷ 19, nhu cầu dận thông suốt ngôn rất to vì quan lại chức thống trị hành ta chính, quân sự hồ hết là người Pháp, trong suốt khi nhân dân chả biết tiếng Pháp. Để giải quyết sự tắc nghẽn tiếng nói, giữa năm 1864, chính quyền bật thẳng tính trường hụic Thông ngôn (Collège des Interprètes) dạy vội vàng tốc tiếng Pháp cho người Việt, Khơ me và Hoa, dạy tiếng nói một mạng nác châu lệ Á cho người Pháp.

Trường thông suốt ngôn dạy tiếng Pháp cho người Việt, Khơme, Hoa

Nam Kỳ khi cũ có có vách phần dân tộc, Pháp phải phổ thông suốt chính sách thống trị xuống cho hụi, vách ra năm 1885 trường hụic Thông ngôn tiếng dân tộc nổi vách lập cùng mỗi một chương trình hụic kéo dài hai năm. Đây nổi xem là một trong suốt những trường hụic nghề nghiệp trước tiên do người Pháp bật.

Thầy dạy tiếng Việt là Pétrus Trương Vĩnh Ký, tiếng Pháp là Chéon, tiếng Campuchia là Taupin, chữ viết Hán là Trần Nguyên Hanh. Ông Nguyễn Văn Phong tiến đánh phụ tá giám đốc, Trương Minh Ký và André Xu tiến đánh nghiêm phụ ôn tập tiếng Pháp, Phạm Đức Hoa và Lê Văn Tư ôn tập chữ viết Hán và tiếng Việt cho hụic trò Pháp.

hoc-truong-nghe-va-cao-dang-thoi-phap-thuoc

Trương Vĩnh Ký đang giảng bài bác ở trường hụic Thông ngôn. Ảnh tư liệu

Khóa đơm thông suốt ngôn phải qua một cá thi tuyển chọn, phải là người Pháp phải nổi Thống đốc Nam Kỳ cho phép, phải là người bản xứ phải do giám đốc Nha Nội chính ưng chuẩn.

Khóa đơm Pháp hụic thông suốt ngôn trong suốt khoảng thời đoạn 20-30, có kì tú giỏi năng tương đương, nổi giỏi trợ hụic bổng 900 cùng mỗi một năm. Nếu bỏ hụic giữa kiêng mà thoả cư trọ trong suốt quản hột hay nác dãy xóm, người hụic phải bồi hoàn uổng đào tạo theo thời kì hụic. Khóa đơm người Việt phải chí ít 17 thời đoạn và chả quá 24, có kì căn bản, nổi vội vàng hụic bổng hơn 240 cùng mỗi một năm.

Mỗi mức bảy dãy tuần, hiệu trưởng và một đại diện mức Nha Nội chính sẽ hụip hành ta tuốt luốt giáo sư và trợ giáo thắng thẩm tra việc dạy và hụic. Mỗi khóa đơm nổi thẩm tra chí ít hai lượt mỗi một tháng dận nội dung hử nổi dạy trước đấy; phải trong suốt ba tháng liên tục đạt kết quả bại liệt sẽ bị đuổi hụic.

Trong thời đoạn nà, danh thiếp trường hụic tiểu hụic bật ra càng ngày càng có, có người đặng nghiệp đi xin tiến đánh thông suốt ngôn vách ra mạng lượng cần lao ngành nà thừa dư. Trường Thông ngôn tiếng dân tộc hoạt khoảngng hơn hai năm thời giải tán, khóa đơm người Việt dời qua trường hụic Trung hụic Chasseloup Laubat hụic đấu, khóa đơm nè yếu bại liệt thời bị cho ôi thôi hụic.

Cũng trong suốt thời đoạn 1860-1900, người Pháp đang bật trường hụic thông suốt ngôn dạy tiếng Việt cho người Pháp thằng là D’Adran (Bá Đa Lộc), trường hụic An Nam đào tạo thông suốt ngôn Pháp.

Song mà cùng danh thiếp trường hụic thông suốt ngôn là trường hụic đào tạo nhân hòn hành ta chính, tư pháp, giỏi chính, thuế má khóa… phục vụ cho đả việc thống trị. Kế tới là những trường hụic sư phạm sơ vội vàng đào tạo xuân đường dạy chữ viết quốc ngữ, chữ viết Pháp ở những xứ Pháp mới chiếm tắt.

Trường chuyên nghiệp kiêm đả xưởng

Cuối thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 20, giáo dục chuyên nghiệp nổi Pháp thắng ý hơn nổi đào tạo thợ chuyên môn năng đốc đả, đáp ứng nhu cầu bật tiễn đả nghiệp. Việc nà nổi tằn tiện kinh uổng đúng ra phải tiễn thợ trường đoản cú Pháp qua thời nay có thể sử dụng người bản xứ.

Năm 1898, Pháp bật trường hụic dạy nghề nghiệp Hà Nội cùng hai ngành nông nghiệp (chăn nuôi, tiến đánh vườn, chăn tằm) và mỹ nghệ (sơn, đúc cùng, cẩn trai), hụic trong suốt ba năm.

Học đơm muốn dự thi ra phải biết chữ viết quốc ngữ, chữ viết Pháp và bốn phép tính căn bản (tương đương trình khoảng tiểu hụic). Khi ra hụic nghề nghiệp, hụic hòn sẽ nổi đào tạo thêm tiếng Pháp sao cho khi ra trường hụic sẽ có trình khoảng đả nhân chuyên nghiệp, có thể phụ trách tiến đánh quản đốc chia xưởng.

Một mạng trường hụic dạy nghề nghiệp tương từ bỏ cũng nổi bật ở Sài Gòn (trường hụic Kỹ nghệ), Huế (trường hụic Bách nghệ), Thủ Dầu Một (trường hụic Mỹ nghệ). Ở Bắc Kỳ, Pháp bật thêm danh thiếp trường hụic đào tạo thợ ngành gỗ và sắt ở Nam Định, Hải Phòng.

hoc-truong-nghe-va-cao-dang-thoi-phap-thuoc-1

Trường Cơ khí Á châu lệ (nay là Cao đẳng Kỹ kể Cao Thắng) nổi vách lập năm 1906. Ảnh tư liệu

Cho tới trước canh tân giáo dục 1906, Pháp hử tổ chức ở Đông Dương 12 trường hụic chuyên nghiệp, giao hội ở Nam Kỳ như Sài Gòn, Biên Hòa, Hà Tiên, Sa Đéc. Các trường hụic nà dạy ba nhen ngành: đả nghiệp châu lệ Âu, đả nghiệp bản xứ, mỹ nghệ và tiểu chôm đả nghiệp.

Khi Pháp tăng cường phá hoang giỏi nguyên, hụi đang rất tạo điều kiện cho hụic trò dân tộc thiểu mạng hụic trường hụic chuyên nghiệp nổi sớm có nguồn cần lao dồi dào. Năm 1923, trường hụic Bách nghệ Huế có dãy chục hụic trò người Êđê, Jarai…

Tuy gọi là trường hụic kỹ nghệ, mỹ nghệ mà có tầng chuyên nghiệp chi như những đơm sản theo một đặt dãy, sản phẩm nổi tiễn đi buôn bán.

Nhiều cao đẳng trước tiên tắt cửa vì gặp khó

Đầu thế kỷ 20, sau lượt canh tân giáo dục mức hai người Pháp mới tổ chức một mạng trường hụic cao đẳng ngành y, sư phạm, luật vì nhát nà danh thiếp trường hụic trung hụic có thể cung vội vàng những hụic trò có kì vách chung năng tú giỏi.

Theo đề án mức Hội cùng canh tân giáo dục lượt mức nhất 1906 thời chả có việc vách lập trường hụic đại hụic, mà trước đòi hỏi mức danh thiếp sĩ phu yêu thương nác, Pháp vách lập trường hụic đại hụic trước tiên mức Việt Nam – Đại hụic Đông Dương.

Đại hụic Đông Dương gồm những trường hụic cao đẳng thường trực ghẹo Luật món, Văn món, Khoa hụic, Xây dựng dân dụng và Y Dược. Riêng trường hụic Y Dược vốn liếng nổi ảnh vách trường đoản cú chót thế kỷ 19 ở Hà Nội, đào tạo y sĩ, dược sĩ, nghiêm phụ thuốc đa món, nha sĩ, nữ hộ đơm.

Đầu ra mức trường hụic là những người đặng nghiệp trung hụic năng đậu thi Hương, biết tiếng Pháp. Sinh hòn khóa trước tiên hồ hết là đả chức đang tiến đánh việc ở cơ quan lại trung ương mức chính quyền thực dân.

hoc-truong-nghe-va-cao-dang-thoi-phap-thuoc-2

Trụ sở Đại hụic Đông Dương cũ ở Hà Nội. Ảnh tư liệu

Hoạt khoảngng nổi hơn một năm trường hụic nà tắt cửa vì thiếu giáo sư chuyên nghiệp, xuân đường hồ hết kiêm nhiệm có đả việc. Trong khi đấy, trình khoảng người hụic quá thấp so cùng chương trình. Mặc dù nổi “châm chước” kì vội vàng và trình khoảng tiếng Pháp mà hụi chẳng thể hấp thu nội dung chương trình.

Năm trước tiên, trường hụic có cận 100 đơm hòn nhập hụic thời tới chót hụic kỳ một chỉ đang chửa chật một bán, chính yếu là đả chức mức Nha hụic chính, nhân hòn năng thông suốt ngôn mức cơ quan lại vội vàng địa hột. Sau thất bại nà, người Pháp chửa từng nổi phương án đặng hơn cho hệ thống giáo dục cao đẳng vì “nguồn cung” là hụic trò đặng nghiệp trung hụic đang quá ít.

Hệ thống cao đẳng chỉ nổi hếti thiện khi Toàn quyền Đông Dương ra nghị định quy chế chung dận bậc cao đẳng năm 1918. Học đơm muốn ra trường hụic cao đẳng phải có kì vách chung (trung hụic, cao đẳng tiểu hụic), năng kì tú giỏi bản xứ, thời đoạn 18-25.

Trong một xin hụic, đơm hòn phải cam kết tiến đánh việc cho “Nhà nác bảo hộ” chí ít 10 năm. Kể trường đoản cú đấy, dãy loạt trường hụic cao đẳng nổi vách lập khắp hết nác như Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, trường hụic Thực hành ta Nông sớt Bến Cát, Cao đẳng Luật món – Hành chính, Cao đẳng Mỹ kể Đông Dương…