Kế toán là công việc phức tạp, với nhiều nghiệp vụ liên quan đến thống kê, tính toán tài sản, vốn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Yêu cầu thao tác nghiệp vụ chính xác, thống kê, ghi chép và báo cáo đầy đủ. Một sai lệch sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, chiến lược của doanh nghiệp.

Kế toán vốn phức tạp yêu cầu cần download phần mềm kế toán miễn phí tốt nhất về sử dụng, hỗ trợ nghiệp vụ. Các kế toán viên mới cần thực hiện kế toán vốn bằng tiền, cần hiểu bản chất để thực hiện hiệu quả. Chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp thông tin về kế toán vốn bằng tiền đầy đủ chi tiết cho người mới.

Kế toán vốn bằng tiền cần làm những công việc gì?

Vốn bằng tiền là một dạng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, luôn biểu hiện hình thái dưới dạng tiền tệ. Vốn bằng tiền được sử dụng cho các công tác, nghiệp vụ và các khoản chi khác nhau. Cụ thể vốn bằng tiền sẽ bao gồm: vốn bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang di chuyển.

Nhiệm vụ của kế toán là thực hiện thu thập, xử lý các hóa đơn, chứng từ liên quan đến vốn bằng tiền, kết hợp với các phòng ban khác trong công ty để thu thập thông tin tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền sẽ là:

 • Lập các chứng từ liên quan đến vốn bằng tiền: phiếu thu – chi.
 • Kiểm tra, rà soát và đảm bảo các chứng từ đầu vào hợp lý, thỏa mãn các chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Ghi sổ kế toán, định khoản, hạch toán phù hợp với quy định về nghiệp vụ kế toán hiện hành.
 • Theo dõi và cân đối dòng tiền vào và chi ra, không có sự chênh lệch. Trường hợp có sự chênh lệch ần tìm hiểu và xác định rõ nguyên nhân.
 • Lập báo cáo hàng ngày để báo cáo ban giám đốc.
 • Làm việc với bên ngân hàng để thực hiện giao dịch.

Những điểm quan trọng cần lưu ý khi kế toán vốn bằng tiền

Kế toán vốn bằng tiền thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến kế toán vốn tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hay đang lưu thông. Giám sát và theo dõi hoạt động thu chi cân đối, tuân thủ quy định. yêu cầu:

 • Kế toán vốn bằng tiền không nên là thủ quỹ, đảm bảo tính minh bạch, công khai các vấn đề liên quan đến tiền.
 • Việc ghi chép cần được thực hiện hàng ngày, liên tục đảm bảo độ chính xác của thông tin. Các giao dịch cần đi kèm với chứng từ để chứng minh.
 • Ghi sổ, nhập phần mềm kế toán để kiểm tra rà soát thông tin hiệu quả. Kế toán viên có thể sử dụng công cụ excel hoặc phần mềm kế toán miễn phí để lên báo cáo tài chính hàng ngày nộp ban giám đốc.
 • Theo dõi dòng tiền gửi tại ngân hàng, tỷ lệ tiền gửi, ngoại tệ đối với từng ngân hàng để điều chỉnh.
 • Mọi ghi chép tiền gửi cần được quy ra đồng Việt nam tại thời điểm phát sinh và thời điểm hiện tại.

Kế toán vốn bằng tiền là một phần nghiệp vụ kế toán tài sản, hạch toán vốn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Kết quả kế toán sẽ giúp doanh nghiệp xác định được chiến lược kinh doanh hiệu quả, có những thay đổi phù hợp.

Phần mềm tại https://sme.misa.vn/62760/download-phan-mem-ke-toan-mien-phi-full-16-phan-he/ sẽ là công cụ đắc lực sẽ hỗ trợ thao tác kế toán vốn bằng tiền chính xác, đầy đủ. Với những doanh nghiệp cần phần mềm chuyên nghiệp, chuyên sâu, liên hệ với MISA SME để được hỗ trợ.