Tỷ giá ngân hàng MB hối đoái có ảnh hưởng đến cán cân thanh toán (2)

Ảnh hưởng từ thị trường ngoại hối đến tỷ giá ngoại tệ MB kéo theo sự ảnh hưởng không nhỏ đến cán cân thanh toán. Mối quan hệ giữa tỷ giá ngân hàng MB hối đoái và cán cân thanh toán là rất mật thiết, do đó sự lên xuống của ty gia mb có ảnh hưởng rất lớn đến cán cân thanh toán. Hãy cũng tìm hiểu mối quan hệ này ngay bài viết dưới đây.

Mối quan hệ của tỷ giá ngân hàng MB hối đoái với cán cân thương mại

  • Tỷ giá hối đoái ngân hàng MB thể hiện mối quan hệ giá trị giữa hai đồng tiền vàng của hai nước với nhau. Hay có thể hiểu đây là giá trị đơn vị ngoại tệ so với đồng nội tệ. Tỷ giá hối đoái tác động đến mối quan hệ kinh tế lên cán cân thanh toán hay giá cả các loại hàng hóa trong nước.
  • Còn cán cân thương mại được hiểu là một mục nằm trong tài khoản vãng lai của các cán cân thương mại quốc tế. Trong đó, cán cân thương mại sẽ ghi lại những thay đổi về quá trình xuất nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, có thể là theo quý hoặc theo năm.
  • Trong sự phát triển của nên kinh tế của mỗi nước thì hai yếu tố này rất quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại thương. Cán cân thương mại sẽ tác động trực tiếp và gây ảnh hưởng đến ty gia ngan hang mb hối đoái.

Ảnh hưởng của Tỷ giá ngân hàng MB hối đoái đến cán cân thanh toán

  • Nếu như một đất nước có lượng nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu thì nhu cầu về tiền của nước này sẽ thấp và đồng tiền sẽ giảm giá trị so với giá trị bình thường của chúng. Khi đồng nội tệ mất giá, người dân sẽ bị mất một số tiền lớn hơn so với trước đây để mua một lượng hàng hóa như cũ. Điều này sẽ khiến nguy cơ lạm phát tăng cao, chính phủ áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ bằng cách giảm chi tiêu, tăng lãi suất. Nếu người dân muốn bán trái phiếu để lấy tiền gửi ngân hàng, dẫn đến giá trái phiếu giảm. Chính vì đồng nội tệ giảm, nên dẫn đến ty gia mb hối đoái tăng, có lợi cho xuất khẩu và cán cân thương mại được cải thiện.
  • Một khi đồng nội tệ lên giá, người dân cảm thấy phấn khởi. Chính phủ áp dụng chính sách nới lỏng đồng tiền bằng cách hạ thấp lãi suất. Lãi suất ngân hàng MB hạ đồng nghĩa với việc người dân không còn dùng đồng tiền đó để gửi tiết kiệm ngân hàng nữa. Lúc này, lãi suất ngân hàng giảm khuyến khích các doanh nghiệp tìm cơ hội đầu tư nhiều hơn. Do vậy kéo theo đầu tư sẽ tăng, khi người dân rút tiền ra khỏi ngân hàng thì họ lại muốn đầu tư vào trái phiếu. Vì đồng nội tệ tăng nên tỷ giá hối đoái ngân hàng MB giảm. Việc này có lợi cho nhập khẩu và hạn chế xuất khẩu cho nên cán cân thương mại bị thâm hụt.

Tóm lại có thể thấy rằng, tỷ giá ngoại tệ MB tăng thì có lợi cho cán cân thanh toán. Và ngược lại, khi tỷ giá mb giảm lại gây bất lợi cho cán cân thanh toán. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái chỉ là một phần trong những yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại. Và không thể phủ nhận rằng tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại có sự tác động qua  lại lẫn nhau. Do vậy khi đầu tư mua bán tiền tệ, người kinh doanh không thể đưa ra kết luận một chiều mà cần xét tổng hợp nhiều yếu tố khác liên quan với nhau.